Særegen design

Vår design bygger på flere prinsipper som vi vil liste opp her:

Bruk av trematerialer. Dette skriver vi mer om her:
Hvorfor trehus?

Små kompakte enheter der vi tenker grundig igjennom bruk av areal. Tanken er at mye får plass på lite areal. Vi er arealeffektive

Fellesarealer. Dette skriver vi mer om her: Et nytt konsept

Gjenbruk av materialer tror vi vil skape et særegent utseende som vil variere etter hva vi kan få tak i av tre fra gamle hus. Dette vil prege utseendet både innvendig og utvendig.

Gjenbruk av byggematerialer