Arroganse i byggebransjen

Handler virkelig alt om penger?
Hva med verdier som å ta vare på naturen? Og ta ansvar for det neste generasjon skal ta over? Og tenke at folk i Norge skal ha mat i tusenvis av år framover? Da kan man ikke, som politikere gjør, lage 10-års og 50-års-planer. Våre valg får konsekvenser for alle generasjonene etter oss. DET MÅ VI FOR ALL DEL IKKE GLEMME!
Vår tanke er at natur og miljø og jordas framtid som bestående har en langt større verdi enn penger.

NORGES EGEN GRUNNLOVS §1121, SIER AT STATEN SKAL SIKRE FREMTIDIGE GENERASJONER RETTEN TIL ET TRYGT OG SUNT MILJØ.

Noen spørsmål:
Sørger vi for at hus blender inn i naturen, og ikke at naturen meies ned for et hus?
Og hva med vakre naturtomter?
Må plenen være flat?
Og må huset stå på flat mark?
Må alle trærne hugges ned før man bygger? Hva med å ta vare på og ha respekt for noe som har brukt 50-150 år på å vokse? Hva med et eller flere tuntrær? Er ikke det vakkert?
Påser vi at gamle hus tas vare på, ikke kondemneres og blir en miljøtrussel?
I eldre hus er hver planke håndplukket! Det er ofte både stil, håndverkerkunst og kvalitet (gjerne kjerneved). Har vi ikke respekt for dette?

Jeg fant et hjerteskjærende eksempel i rivingen av den gamle ærverdige flotte og vakre jernbaneskolen på Tomtekaia i Oslo i 2005, som var en arkitektonisk stjerne. Her burde man kommet med alternative løsninger i å bevare et gammelt bygg framfor å rive og forårsake en hel mengde søppel samt ikke ta vare på de verdifulle skattene forfedrene har gitt oss. 

Jeg er sjokkert over vår arroganse! Jeg har 5 km til jobben og på den strekningen er det mange skremmende eksempler på dette. Nå må det bli slutt på å gjøre vold mot den vakre naturen, og tenke miljø, tenke langsiktig og TA GODE VALG FOR FRAMTIDEN!

Jeg har lagt inn noen bilder fra min korte reisevei på 5 km til jobben. Jeg har unngått å ta noen bilder av hensyn til gjenkjennelsesrisikoen og også klippet litt for at det skal bli vanskeligere å identifisere. Poenget mitt er ikke å henge ut noen, bare peke på en forferdelig dårlig trend og byggekultur. Billigere? Ja, kanskje, men en arroganse mot det skapte såvel ved privat bygging som offentlige kommunale og statlige bygg som vi IKKE skal akseptere. Dette er natur vi ikke får tilbake! Og – vi kan ikke gjøre noe med fortiden, MEN vi kan gjøre noe med framtiden. Så jeg håper det reiser seg opp byggebransjer som velger de natur- og miljøvennlige løsningene. Og vi er en av de 😉

Forsidebildet er fra Bjørnhollia i Rondane. Et eksempel på idyll på vakker naturtomt! Husene er bevart i gammel stil! Foto: Wenche S. Manneråk

Dette er to tomter som skal bygges ut av utbygger. Her var det skog og nydelig naturtomt, men alt er meiet ned.
Her et tonnevis av stein veltet over de flotte naturtomtene på fjell. Og trærne er selvsagt hugget ned…..
Som over – men heldigvis har noen trær fått lov å stå
Drognesjordet – dyrkbar jord ingen hindring for kommunen. Er det mulig? Ja, tydeligvis!
Midt på dyrkbar jord. En skamplett i Nes’ historie
Asfaltert vei midt gjennom jordet
Er det ikke myndighetenes jobb å beskytte naturen og dyrkbar jord? Her er det tydeligvis andre interesser som teller.

Organisasjonsnummer Kompakthus AS: 923 319 204