Gjenbruk av byggematerialer

Her har vi listet opp flere grunner til at vi har tatt dette valget:

  1. Det er et MILJØPERSPEKTIV i gjenbruk av byggematerialer fra gamle hus. Kondemnering gir søppel som er en miljøtrussel.
  2. Det er et KVALITETSPERSPEKTIV i gjenbruk av byggematerialer fra gamle hus. Plankene ble håndplukket i eldre tid og er av stor kvalitet.
  3. TRADISJONSPERSPEKTIV: Som samfunn tenker vi det er viktig å ha kontakt med, respekt for og kjennskap til fortiden med et glimt fra forfedrene i hverdagen som minner oss om dem.
  4. ESTETISK PERSPEKTIV: Ved gjenbruk av gamle materialer vil vi gjøre rommene unike og hjemmekoselige med egenart og sjel.

Sirkulære bygg er det nye begrepet i byggebransjen for det vi holder på med.
Eksempler:
Danmark har allerede i flere år jobbet målrettet med sirkulærøkonomi i byggenæringen blant annet Lendager Group og Vandkusten i København (Sjekk linker). Vi, og flere med oss, tror ombruk, resikulerte materialer og rehabilitering av eksisterende bygg vil være sentralt i morgendagens byggenæring, men så langt er det ikke vanlig.
I hotell Ottilia i Carlsbergbyen (Kjent som det gamle Carlsberg bryggeri i København – se bilder i linken) har man tenkt sirkulærøkonomi og bærekraft i hele ombyggingen.
Tanken er å skape et regenerativt samfunn med bæredyktig utvikling, og det skjer når man kombinerer innovasjon, design og utvikling av bæredyktige løsninger med stor grad av rehabiliterte eller resirkulerte materialer.
RESIRQEL, stiftet 2013, er en rendyrket ombruksspesialist. De bidrar med umiddelbare, praktiske og målbare tiltak for økt bærekraft i den norske byggenæringen. I samarbeid med entreprenører og byggherrer, har de gjennomført praktisk ut-testing i en rekke prosjekter og dermed etablert seg som en pioner innen ressursoptimalisering ved ombruk, aktiv avfallsreduksjon og bedre forvaltning av overskuddsmateriale. De har etablerte tjenester innen ombruksrådgivning, materialforvaltning, og re-distribusjon av dokumenterte ombruksvarer.  
Sjekk også opp RECIPE FOR FUTURE LIVING som vant konkurransen C40 reinventing cities – Stovner. Utfordringen er å bygge plusshus kun med resirkulerte materialer. 

Se også her:
https://www.gamletrehus.no/ 
https://www.byggogbevar.no/

Bildet er lånt fra Bygg og Bevars hjemmeside

Hotel Brosundet i Ålesund er et godt eksempel på unikt inventar ved bruk av gamle materialer. Nyt bildene i galleriet som linken henviser til.

Nes Næringspark på Opaker i vår egen kommune, – Nes Akershus, har også gjenbrukte materialer i inventaret.  Jeg vedlegger noen bilder fra dametoalettet som er formet som en gammel utedo. Vaskene har også en benk med skap under som er laget av gjenbruksmaterialer. Jeg syns dette ble utrolig flott.

Vaskene på dametoalettet med skap og benkeplate laget av gjenbruksmaterialer
Dørene inn til toalettene
Og sånn ser det ut når man åpner døra
Stellebord med vask

An Architecture Guide to the UN17 Sustainable Development Goals (Arkitektguide til de 17 verdensmål) er et dokument som er laget i partnerskap mellom Institutt for Byggekunst og Teknologi (KADK), Arkitekturforeningen og UIA’s Commission on the UN Sustainable Development Goals med støtte fra Deyers Fond.  Det er også interessant lesning mht verdier og gjenbruk av materialer..

Sandnes i Norge går foran mht til gjenbruk. Eksisterende bygninger istandsettes og inngår i byens liv som ressurser, sikrer sammenheng mellom historie og fremtid samt fører byens kulturarv videre – samtidig med at byen vokser. Byen skal være 60% selvforsynt og gjenbruke 90% av sine materialer. Byen fokuserer på samfunn og sunnhet. Fremtidens Sandnes er moderne og levende med synergi mellom green-tech-virksomheter, startups, bolig, handle og service. 

Gjenbruksmuligheter og praksis

Grønn Byggallianse har nye artikler om gjenbruk av gamle hus. En artikkel handler om de store mulighetene det gir å transformere eksisterende bygg. (link til artikkelen). Beregninger fra Grønn Byggallianse viser at å rive et kontorbygg på 55.000 kvadratmeter og erstatte det med et nytt, vil tilsvare de årlige utslippene fra 14.000 biler. Les gjerne en artikkel i Klassekampen som diskuterer dette: Tøm og røm for alle penga. Der snakker Petter Stordalen om hans måte å vurdere på når han skal avgjøre skjebnen til gamle bygg.

Årlig rives altfor mange bygg i Norge. Da går samtidig store verdier i søpla. I Lilleakerbyen utforsker nå Mustad Eiendom og Lendager Group hvordan oppsirkulering av konstruksjoner og materialer kan redusere både CO2-utslipp og materialkostnader. Dette jobber vi også med.

Utstillingen Wasteland – fra avfall til arkitektur, kan ses hver lørdag og søndag kl. 10-14 i Vollsveien 13D, Oslo. Den viser erfaringer Lendager Group har gjort seg i sitt arbeid i Danmark.  Den synliggjør hvilket potensiale det er i å tenke gamle bygg som ressursbank og ikke avfall. Den viser hvordan man kan skape nye løsninger av materialer fra bygg og den inspirerer aktører på tvers av næringslivet til å se med nye briller på hvordan brukte materialer kan bidra å redusere CO2-utslipp og skape flere arbeidsplasser, skriver Mustad Eiendom på sine nettsider

Nå ønsker Mustad Eiendom å gjøre tilsvarende i Lilleakerbyen, som skal transformeres fra kontorbygg og shopping, til gode bomiljø og et urbant senter.

Gir verdi til avfall

I forbindelse med utviklingsplanene i Lilleaker har Mustad og Lendager gjort en betydelig kartlegging av potensialet for oppsirkulering av konstruksjoner og materialer.

CO2-utslippet vil kunne reduseres med ca. 28.000 tonn, samtidig som de har verdsatt materialene fra byggene til hele 1.5 milliarder kroner. Disse verdiene ønsker Mustad å ta vare på i prosjektet videre.

Etterlyser drahjelp fra myndighetene

– Sirkulærøkonomi må ha litt drahjelp, sa administrerende direktør i Mustad Eiendom Olav Line under åpningen av utstillingen 11. september, med klar adresse til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Klima- og miljøministeren, som var neste på scenen, understreket at han var opptatt av at eksisterende bygg må få stå. Elvestuen pekte på at Lilleakerbyen kan vise hvordan man kan få til WASTELAND her i Norge.

– Det er store forventninger til Mustad Eiendom og dette prosjektet, sa Elvestuen, før han svarte på utfordringen fra Mustad: «Enova skal utvikles til å også dekke slike prosjekter om sirkularitet. Gi oss innspill til hvordan fremtidens Enova skal se ut.»
Sitat deler av artikkelen «Skaper verdi av avfall»

Norges første fullskala ombruksbygg

I Tullinløkka i Oslo bygges Norges første fullskala ombruksbygg. Det brøyter vei for sirkulærøkonomi i bygg- og eiendomssektoren, skriver Grønn Byggallianse i artikkelen «På skattejakt etter brukte byggematierialer«. Skal industrien bli mer bærekraftig, må flere komme opp med sirkulære løsninger, sier de. Bygget i Tullinløkka – KA13- skal etter planen stå ferdig høsten 2020.

Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050. – Vi skal være en ansvarlig boligutvikler som tar ansvar for samfunnet vi lever i. Det er naturlig for oss å uttrykke dette ved å tiltre straks-tiltakene, sier styreleder Tollef Svenkerud. Artikkelen vi referer til heter: Fredensborg Bolig signerer strakstiltak for grønne boliger. Vi i Kompakthus AS ønsker jo at hele byggebransjen tilslutter seg disse strakstiltakene. DET ER HELT NØDVENDIG MED ET KRAFTTAK FRA HELE BYGGEBRANSJEN. Vi plikter også å ta vare på kloden vår. Her kan mye gjøres og det er gode nyheter at noen er på gang!