Hvorfor massivtrehus?

Vi bygger massivtrehus av ulike grunner:

1. Miljøfordeler: Det er nå på tide å se på byggematerialene vi bruker for å kutte enda mer av karbonutslippene byggesektoren er ansvarlig for.

Tre er ennå ikke utnyttet i sitt fulle potensiale. Det er et miljømessig bærekraftig og klimasmart byggemateriale som kan bidra til å redusere utslipp og i større grad delta i å oppfylle FNs bærekraftige utviklingsmål. 

Store bygg i tre gir et positivt CO2 regnskap. Tre binder CO2 så lenge bygget står der, reduserer utslippene av det til atmosfæren og bærer derfor det laveste karbonavtrykket enn noe tilsvarende byggemateriale. I tillegg produseres tre som kjent av sol, vann og CO2 og inngår i naturens kretsløp. Effekten av bindingen er ca 1 tonn CO2 ekvivalenter pr m3 tre.

Når det velges å bytte ut stål og betong med tre i bærekonstruksjonen får vi også det vi kaller substitusjonseffekten. Her ligger de største effektene og ifølge Treteknisk Institutt kan vi regne med 1,6 tonn CO2 ekvivalenter pr m3 tre i denne endringen. Her må vi være klar over at denne effekten kommer umiddelbart det året bygget reises. Beregninger Bård Solem i Eggen arkitekter har utført på 8 skoler viser effekten av bærekonstruksjon i tre opp mot effekten av fornybar energi i bygget og reduserte utslipp til transport i driften av bygget. Resultatet er at drifts-effekten må fungere i 35 – 40 år for å oppveie effekten av å bygge med tre i bærekonstruksjonen. Dette sier noe om størrelsen på effektene og hvor viktig tidseffekten er for å nå mål i 2030 og 2050.

Trehus bygges av et 100% fornybart og bionedbrytbart materiale (i motsetning til betong og stål hvor produksjonen medfører meget store CO2 utslipp). Tre er et meget holdbart. Vi har erfaring med trehus i mer enn 1000 år i landet vårt – noen av de står faktisk ennå.

Elementene krever lite energi i fremstillingsprosessen og er basert på kortreist og bærekraftig skogbruk. Hus i massivtre har kort byggetid og enkel montering.

Alt dette er miljøfordeler. I tillegg finnes det indirekte miljøgevinster i mange av punktene under.

2. Effektivt: Store trehus bygges dobbelt så raskt som betonghus. Både i Norge og Sverige har entreprenører erfart at det er meget effektivt å sette opp store trebygg.

3. Levende/ ekte naturmaterial: Tre er et levende, mykt og giftfritt naturmaterial. Bygg i massivtre er stille – både i byggeperioden og når bygget er ferdig.

4. Lett: Trehus er lettere enn betonghus – veier ca en tredjedel av et tilsvarende høyhus i betong. I en by som Drammen med ustabil byggegrunn betyr det mindre graving og fundamentering, og sparte kostnader.

5. Sunt inneklima: Trehus er sunne hus. Tre er et naturmateriale uten giftige tilsetningsstoffer og med gode fukttransporterende, temperaturregulerende og lyddempende egenskaper som gir et sunt inneklima for sluttbrukerne. Massivtre fungerer som diffusjonsperre.
Et hus i massivtre er ferdig tørket når det monteres, og avgir ikke fuktighet i lang tid slik betongbygg gjør.

6. Enkel transport: Tre er lett – og lett å transportere. Vi har tilgang på byggematerialet i så å si hele landet. Trehus er kortreiste bygg.

7. Tilgjengelig: Vi har mye skog. Siden 1990 har volumet i skogen økt med 60 % i Norge.  I Sverige beregner de at tilveksten er så stor at det tar ett minutt å vokse nok skog til å bygge et åtte-etasjer stort leilighetsbygg.

8. Fornybart: Trehus bygges av et 100% fornybart materiale. Det inngår i naturens kretsløp. Trefiber kan til og med benyttes som isoleringsmateriale.

9. Holdbart: Trehus er holdbare. Vi har erfaring med trehus i mer enn 1000 år i landet vårt – noen av de står faktisk ennå. Tre er et meget holdbart materiale.

10. Brannsikkert: Trehus har gode brannsikkerhets-egenskaper. Nye høyhus i massivtre har fullt ut godkjente resultater i forhold til brannsikring. Konstruksjonene i massivtrehus brenner ikke, men forkulles i motsetning til stål som smelter ved høye temperaturer. Sintef har gjort flere tester på dette før det ble bygd nietasjes studenthybler i Trondheim blant annet.

11. Estetisk: Tre er stilig og naturlig. En rekke arkitekter jobber med svært spennende uttrykk på nye bygninger i tre.

Ellers se: isolasjon gjennom tidene hos Bygg og Bevar.

Massivtre: 

Det finnes mange gode og smarte grunner til å velge bygningselementer i massivtre, både for de som skal bruke byggene og for de som skal bygge det.

  • Stor fleksibilitet ved formgivning, planløsning og konstruksjon
  • Lett å kombinere med andre materialer
  • Lav vekt og høy styrke
  • Kort byggetid og enkel montering
  • Kostnadseffektiv og gunstig for byggeprosjektets totaløkonomi
  • Basert på kortreist og bærekraftig skogbruk med fornybare ressurser
  • Gode miljøegenskaper. Tre binder CO2 og reduserer utslippene av det til atmosfæren, og elementene krever lite energi i fremstillingsprosessen
  • Skaper et godt og ryddig arbeidsmiljø på byggeplassen
  • Sunt inneklima for sluttbrukerne med treets gode fukttransporterende, temperaturregulerende og lyddempende egenskaper
  • Gode brannegenskaper

Wood in construction kaller Nordiske tre et klimasmart byggemateriale

De skriver følgende: 

Det er nå på tide å se på byggematerialene vi bruker for å kutte enda mer av karbonutslippene byggesektoren er ansvarlig for. Tre er ennå ikke utnyttet i sitt fulle potensiale. Det kan bidra til å redusere utslipp og i større grad delta i å oppfylle FNs bærekraftige utviklingsmål.  .

Den svenske regjeringen og Nordisk Ministerråd satte igang i 2018 et nordisk prosjekt om bruk av tre i bygg. Prosjektet ledes av et sekretariat som er vert for EIT Climate-KIC Nordic. Det nordiske prosjektet Wood in Construction tar sikte på å støtte videreutvikling av bruk av tre i industriell konstruksjon, og bidrar dermed til å oppnå flere av de bærekraftige utviklingsmålene (SDGs), særlig SDG 11 Sustainable Cities and Local Communities og SDG 12 Responsible Consumption Produktion.

Bytte ut tradisjonelle byggematerialer
Kontinuerlig ny forskning og utvikling på området gjør det mulig å bruke tre i større grad i bygg. Trekonstruksjonen vokser i Norden, og tre er et eksempel på et miljømessig bærekraftig byggemateriale; Det er bionedbrytbart, fornybart og bærer det laveste karbonavtrykket enn noe tilsvarende byggemateriale. Men bare å erstatte tradisjonelle byggematerialer (som betong og stål) med tre er ikke så greit. Bekymringer som bærekraftig skogsforvaltning, kunnskap om trebyggingsmetoder, tekniske aspekter ved tre som byggemateriale, hvordan tre kan aktivere en mer sirkulær økonomi og andre problemer må fortsatt undersøkes.

Byggsektoren er ansvarlig for en betydelig mengde globale CO2-utslipp, og etter mange års fokus på optimalisering av bygningenes energibruk i driftsfasen, er tiden kommet for å se nærmere på byggefasen. Studier har anslått at opptil 50% av de totale utslippene slippes ut i byggefasen, noe som gjør det nødvendig å også se på materialene som brukes ved bygging av bygninger. Det er for tiden et annet nordisk prosjekt som ser på hvordan vi kan forvandle byggeplasser til nullutslipps-plasser, samtidig som vi bidrar til lavere utslipp i hele byggets levetid.

Foreløpige funn
Siden starten av Wood in Construction-prosjektet i januar 2018 har prosjektet kartlagt hindringene for å øke bruken av tre som byggemateriale. Dette har blitt gjort gjennom en rekke workshops i de nordiske landene gjennomført av aktører med ulik ekspertise. En av de viktigste identifiserte barrierer er at et flertall i byggesektoren er låst til visse byggematerialer, f.eks. betong og stål. Det er flere grunner til dette, men en av dem er at dagens kompetanse og tradisjoner er innenfor disse materialene. Dette medfører mangel på oppmerksomhet mot alternative byggematerialer. Måten vi utdanner fremtidige konstruktører og rådgivere på innen byggesektoren, bidrar til dette, da fokus på alternative byggematerialer mangler i utdanningen. Denne manglende kunnskap innen trebygging er en av dagens barrierer for å øke bruken av tre i bygg.

Systemisk tilnærming nødvendig for å oppnå størst mulig klimapåvirkning
Det nordiske prosjektet er nært knyttet til EIT Climate-KIC’s øvrige aktiviteter. EIT Climate-KIC er et europeisk kunnskaps- og innovasjonssamfunn som arbeider for å akselerere overgangen til en null-karbonøkonomi gjennom systemtransformasjon. Et av områdene EIT Climate-KIC jobber strategisk med er skogbruk. Gjennom våre over 300 partnere i Europa, undersøker vi hvordan bærekraftig skogsforvaltning kan bidra til en null-karbonøkonomi. Et konkret resultat av dette arbeidet har vært en rekke anbefalinger. En av disse er at vi trenger å støtte erstatning av fossilt karbon med bio-baserte produkter, inkludert trekonstruksjonsprodukter, og sørge for at tre som kommer inn i verdikjeder nedstrøms som bidrar til å redusere klimaendringer. Måten fossilt karbon kan erstattes av skogkull i nedstrøms verdikjeder, må vektlegges, forstås og vurderes bedre. Den sirkulære økonomien gir en betydelig mulighet til å øke varigheten til en mengde produkter og trenger å være nærmere knyttet til bioøkonomien. Uten en robust ramme på forandringen, vil utviklingen av nye nedstrøms verdikjeder være vanskelig og vil ikke nødvendigvis oppnå størst mulig klimapåvirkning.

Nordic Council of Ministers og EIT Climate Kic Nordic har laget en rapport som viser 25 pågående nordiske prosjekter som har en god praksis i å bruke tre i konstruksjon. Av disse er 6 i Norge: Moholt og Ladeskolen i Trondheim, Skipet i Bergen, sentrum i Oslo,  Knarvik kirke og Mjøstårnet i Brumunddal som vi har som forsidebilde for denne artikkelen.

Deres mål er å støtte framtidig utvikling og bruk av tre i konstruksjoner i Nordiske land for å bidra til UN’s Sustainable Development Goals. Dette gjør de fordi byggebransjen er ansvarlig for en økende mengde av verdens karbonutslipp og ressursbruk, delvis på grunn av sin avhengighet av betong og stål som byggematerialer.

Økt bruk av trevirke i konstruksjon sammen med bærekraftig skogsforvaltning, tilbyr et alternativ som gjør at karbon er innebygd i bygningene. Dette gir mange medfordeler for helse, livskraft og miljø som foreløpig ikke er ordentlig anerkjent.

Se hjemmesiden: Wood in Construction

Klimaet kan ikke vente – derfor bygger vi i tre!

Eksempel på trehusprosjekt:
På Fetsund selges det i disse dager (mai 2019) leiligheter i trehus. Husene ser veldig fine ut, de er miljøvennlige (BREEAM-sertifisert), men de har ikke med gjenbruk av materialer som Kompakthus AS.
Ta gjerne en titt! Prosjektet heter TREHUSENE.NO
De skriver:
Trehusene blir helt nytt og annerledes. Moderne, innovativt, lyst; alt du forventer av en moderne bolig. Konstruert av tre, fra bærebjelker til kledning. Kombinasjonen av treets unike egenskaper som bygningsmateriale og moderne byggteknologi er utnyttet maksimalt.

På Fetsund selges det i disse dager leiligheter i trehus. Husene ser veldig fine ut, de er miljøvennlige (BREEAM-sertifisert), men de har ikke med gjenbruk av materialer som Kompakthus AS.
Ta gjerne en titt! Prosjektet heter TREHUSENE.NO
De skriver:
Trehusene blir helt nytt og annerledes. Moderne, innovativt, lyst; alt du forventer av en moderne bolig. Konstruert av tre, fra bærebjelker til kledning. Kombinasjonen av treets unike egenskaper som bygningsmateriale og moderne byggteknologi er utnyttet maksimalt.

Trehusene vil bli kledd med royal-impregnert panel, en teknikk som gjør at treverket fint kan klare seg uten vedlikehold i opptil 20 år – også dette er svært miljøvennlig.

Du blir ikke bare boende i naturen, du blir med på å ta vare på den. Trehus vil bli et hjem du er stolt av å bo i.


Prospekt

Kompakthus AS har rettigheter til bildet.