Strøm-Auli-prosjektet

Strøm-Auli ligger langs Glomma helt sør i Nes kommune, Akershus, nå på grensen til Sørum, men fra 1 jan 2020, vil Rånåsfoss-delen av Sørum også tilfalle Nes.
På en mindre del av området, kalt BB1, er det planlagt å bygge 30 – 40 m2 leiligheter – 1-roms og 2-roms – i et vakkert naturområde, men samtidig nær både kommunikasjonsknutepunkter (buss og tog) og kjøpesenter.

Planlagt salg i begynnelsen av 2020. FØLG MED!

Fotografiet over og på forsiden viser hele det store 120 daa området som skal bygges ut. De små leilighetene er ment på området for de blokkene lengst til høyre på bildet. Som dere ser på modellen, heller terrenget ned mot Glomma.

Til høyre vises et utdrag av kommunens reguleringsplan. Glomma er i nord-vestre hjørne av planen, de kryssende rette linjene er kraftlinjen og det mørkegule området er der blokkene og 2-mannsboligene skal settes opp. Det mørke-grønne området er parkdelen, – ellers veier (grå), gangveier, parkerings-plasser (grå), lekeplasser og søppelstasjoner.

Til venstre er planen zoomet inn på området BB1 og parkeringsplassen P1, som vil høre til. Området er 1,8 daa, og tillatt påbygd område er ca. 60 m langt og 30 m bredt på det bredeste. Det kan bli et langt hus med parkering nærmest veien samt også noen parkeringsplasser på P1.

Litt om prosjeketet:

Det er tenkt 1 hus i 3 etasjer (en kjelleretasje) med ca 25-30 leiligheter.
Området vil ha parkanlegg med sitteplasser, lekeplasser og parkeringsplasser for beboere og gjester. Parkanlegget og tomtene heller mot Glomma med fin utsikt mot Glomma, på andre siden av Glomma og Steinsjøhøgda/ Vardehøgda ++ i Eidsvoll og Fenstad. Det vil være spesielt god utsikt fra BB1. Her vil alle årstider by på hver sin sjarm.

Miljøprofil: Det er tenkt at leilighetene har en sterk miljøprofil med tanke på energiløsninger, valg av energikilder og materialer samt klimahensyn ved utbygging – som f.eks at vi foretrekker kortreiste både materialer og utbyggere. Eksempler på energikilder er solceller/ solfangere og jord- eller bergvarme.

Gjenbruk gir leiligheter med sjel: Gjenbruk av materialer hører med til konseptet. Her vil hver leilighet få sitt særpreg og vi tror at våre leiligheter vil ha «sjel». Vi er avhengig av hva slags materialer vi får tak i. Vi håper noen vil foretrekke å levere brukte materialer til oss fremfor en dyr kondemnering.

Området: Strøm-Auli er nær Auli stasjon og 2,2 km fra Rånasfoss stasjon. Da er vi på Kongsvingerbanen kun 36 min fra Oslo S, 24 min fra Lillestrøm, bare 11 min fra Sørumsand og 10 min fra Årnes i nordlig retning. Det tar kun 30 min med bil til Gardermoen.

550 meter opp bakken ligger Auli kjøpesenter med kafe/ bar, matbutikk og bensinstasjon.

Auli skole finner du bare 1 km unna. Det er tenkt at man fint kan leve og bo der også uten bil.

Det finnes en sti fra leilighetene langs jernbanen (på østsiden av Glomma) til Rånåsfoss og fra Rånåsfoss til Sørumsand er det laget en flott Kultursti langs vestsiden av Glomma. Da krysser du først Glomma over den gamle ærverdige brua fra tidlig 1900.

Fra de fleste leilighetene vil man ha utsikt til Glomma. Det er bare 100 m ned til Glomma. Siste biten er bratt. I skrivende stund er det ikke mulig å krysse jernbanen, men dette kan endres i framtiden.

Det finnes en sti fra leilighetene langs jernbanen (på østsiden av Glomma) til Rånåsfoss og fra Rånåsfoss til Sørumsand er det laget en flott Kultursti langs vestsiden av Glomma. Da krysser du først Glomma over den gamle erværdige brua fra tidlig 1900.

Langs Kulturstien finnes plasser man kan sette seg ned med utsikt over Rånåsfossen, Bingsfossen, Blaker kirke, Skansen o.a. eller bare nyte naturen.

Leilighetene bygges utenfor dette bildet, men går man langs østsiden av Glomma ca 1 km lenger nord, kan du se
anleggsmaskinene igang med infrastrukturen til det store boligområdet Strøm Auli på tilsammen 120 daa.
Bilde: Jørgen Kirsebom 2012

Her er et smakebit-bilde fra Kulturstien som du også finner på ut.no sin hjemmeside:

Fra en idyllisk liten hvileplass langs stien.
Foto: Bjørn Audun Wiik (gjengitt med tillatelse)

Andre hjemmesider som også presenterer den: Opplev Sørum og God Tur

Blaker og Sørum Historielag vedlikeholder stien og skriver artikler om den.

Organisasjonsnummer Kompakthus AS: 923 319 204