Jordhaugene rant ned i dalen på Strøm-Auli 3 jan 2020

I dag har det gått jordras i samme område som Kompakthus AS skal bygge på Auli. Det var fylt opp en del der + at det var kjørt dit store jordhauger. Det var disse som raste, heldigvis, så det påvirker ikke byggingen. Uansett skal våre hus stå på fjellgrunn et annet sted på området. 

Lokalavisa Raumnes har skrevet om det og har også bilder. (Følg linken til artikkel). 

Jordskredet som fylte opp den dype dalen. Her var det dessuten en bekk som nå er historie…. (Bildet er fra lokalavisa Raumnes)

Elisabeth Frøyland på Plan i Nes kommune sier: «Her har det gått et ras i tilkjørte masser. Vi vil selvfølgelig gå inn i byggesaken og se hva som ligger der, men dette er i utgangspunktet en ordinær oppfylling i et utbyggingsområde. Det er ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved om området skal bygges ut.» (Link til intervjuet)
Det er dalen som ved parkeringsplassen som nå er fylt mer opp. Lei meg på vegne av entreprenørene som lider tap.

Vi har henstilt til kommunen om å lage kombinert gangsti/ sykkelsti og flomvei/ flomoverløp/ overvannsrenner i området nærmere Rånåsfoss stasjon. Tross alt er det mye leire i området og det heller bratt mot en stri Glomma rett før kraftstasjonen. Det er ikke kommunen villig til da de mener sikkerheten er ivaretatt. Kanskje lurt å se på det igjen? Klimaet vil endre seg, og vi har sett bare begynnelsen, spesielt i 2019.
Rånåsfoss ble innlemmet i Nes kommune fra 1.1.2020!