Bli med på vår boligvalg-undersøkelse

Lenke til undersøkelsen

Undersøkelsen vil avdekke litt hva du er ute etter, dine behov osv. Den kan være litt spennende for deg for her får du hjelp til å tenke igjennom hva som er viktig for deg. Lykke til 😉

Eller bruk denne lenken:

Lenke til spørreundersøkelsen
 

FORELØPIGE KONKLUSJONER AV SPØRREUNDERSØKELSE MAI 2019:

Våre konklusjoner av spørreundersøkelsen vil kun relatere seg til det som er interessant for Kompakthus.no

Da tenker vi forhold til

 – miljøhensyn

– bygging av kompakte enheter

– bygging av kompakte leiligheter

– bygging av kompakte enheter 40 min fra Oslo

– hva målgruppen 20-35 år tenker om det ovennevnte

Innledning:

Våre kompakte enheter skal i første omgang bygges i Nes kommune, men senere vil vi velge andre steder, men fortrinnsvis i farbar pendle-avstand fra en storby. Vi tror at gruppen 20-35 år blir vår desidert største målgruppe og fokuserer derfor på hva disse mener.

Siden gruppen 20-35 år ikke er inkludert i markedsundersøkelsen, ser vi derfor på hva gruppen 20-39 år har valgt.

70 % av svarene har kommet fra denne gruppen.

Svarene og en diskusjon rundt dem:

Gruppen: Det er 86% kvinner og 14% menn som har besvart i den aktuelle aldersgruppen. Mannen er 20-29 år.
Om boligen: Alle i denne gruppen ønsker seg hus. Valgene de har tatt senere i undersøkelsen vil vise at de faktisk ikke er helt realistiske og konsekvente her.
Alle kvinnene vil kjøpe seg bolig. Mann 20-29 år ville leie.
43 % ønsker seg to-roms hus til 2,5 mill, 43 % ønsker seg tre-roms til 3,5 mill og 14 % ønsker seg to roms til 3 mill. Dette samsvarer ikke med hva de samme personene ønsket seg før de så prisene. Da ville 71% ha tre-roms og resten 5-roms eller større.  Dette bekreftes ved at 57 % mener pris er viktigst blant 9 andre mulige nevnte prioriteringer.

Prisene vil selvfølgelig variere utfra hvor man bosetter seg. De fleste i gruppen bor i Akershus fylke og hvis de vil fortsette å bo der, er det nok vanskelig å skaffe seg et to-roms hus til 2,5 mill. Det er sannsynlig at gruppen ikke har satt seg så godt inn i priser og at de derfor kanskje må kompromisse på størrelse og antall rom utfra økonomi – og kanskje også kompromisse i forhold til å velge leilighet i stedet for hus. Her har undersøkelsen en tydelig svakhet. Spørsmålene kunne vært stilt annerledes for å avsløre fakta her.

100 % mente beliggenhet var det viktigste ved valg av bolig, deretter pris (57%), størrelse (43%).  Estetikk, innhold , miljøhensyn og miljøvennlig oppvarming fikk 14 %.

Ingen foretrakk tradisjoner og gamle ting, solpanel, hus med sjel, lite bad, liten plass til oppbevaring, lite kjøkken, ingen gjesteplass, uteplass, arbeidsplass med plass til PC, symaskin eller tegnebord. Stua kunne heller ikke være liten.

57 % vil ha god plass til gjester og syns uteplass er viktig.  43% vil ha et stort bad, 29 % en stor stue og 14% ønsker stort kjøkken, stor seng, masse oppbevaringsplass, «nok» soverom og stor TV. 14% syns det er viktig å dyrke egen frukt og grønnsaker.

Kompakt bolig: 29% kunne tenke seg en kompakt bolig 40 min fra Oslo. Dette stemmer ikke med andre valg de har tatt, men det betyr at en stor gruppe faktisk har tenkt på det. Og med tanke på prisene 40 min fra Oslo og det 43 % har gitt uttrykk for at de vil gi for et hus, er det kanskje bare kompakte løsninger de har råd til på tross av at 100 % sier at de ikke kunne tenke seg dette?

57% mener at boligen kan være liten, de behøver bare plass til det mest nødvendige, – kjøkkenkrok, bad, arbeidsplass og seng. Dette stemmer ikke med det de har gitt uttrykk for tidligere.

Se også «om boligen»

Miljø: 57% (67 % av kvinnene) betaler gjerne litt ekstra for bolig for å ta hensyn til miljøet, 29% (33 % av kvinnen) mener miljøhensyn er helt avgjørende ved valg av bolig. Det betyr at 100% av kvinnene tenker miljø ved valg av bolig, mens 100% av mennene (14% av alle) syns ikke det var så viktig (mann 20-29). 43% mener at en liten bolig gir miljøgevinst.

Det kan derfor virke som gruppen er opptatt av miljøet.