Jordbruksprosjekt i Afrika

Vår pasjon for å ta vare på kloden vår og levere den bedre enn da vi mottok den, slik urbefolkningen i Amerika praktiserte, bringer vi også til Afrika. Vi støtter derfor et jordbruksprosjekt der, hvor visjonen er «Food back to Africa»

For det er faktisk menneskers feilaktige handtering av naturen som er hovedårsaken til sult i Afrika. Etter uttallige besøk i Zambia, som faktisk IKKE er et land som betegnes i sultkatastrofe, lever veldig mange uten tilstrekkelig og næringsrik mat, – både voksne og barn. Det er helt vanlig å få en utspedd suppetallerken en gang om dagen eller kun en kopp te. Og det gir faktisk ikke den næringen verken en fullvokst kropp behøver eller en kropp i vekst og utvikling.

I Zambia, som vi kjenner til, dyrkes svært liten prosent av fruktbar jord. Men det er årsaker til det.

Det første er: Tilgang på vann. Bekkene har tørket ut. Jorda er tørrere enn før.

I gammel tid var det ingen som torde hugge trær og busker eller fjerne gress ved elver, sjøer eller vannhull. De trodde åndene ville straffe dem da. Etterhvert som denne gamle troen forsvant, hugget de trærne, brant gresset og buskene. Trærne lager de kull av og av en eller annen merkelig grunn, tror de det er riktig å brenne gress.
Skyggen, som tidligere hadde bevart fuktigheten i jorda, forsvant og nå steker solen slik at grunnvannet har sunket drastisk og gamle vassdrag og sjøer er forsvunnet. Ved borring kan man finne vann på 60-200 meter.

En annen årsak er klimaendringer. Regntiden er ustabil, – kommer ikke når den pleier eller uteblir. Det er varmere og kaldere enn før, – temperaturforskjellene er større og kommer og går til helt uvante tider. De har jo ikke hus eller klær som takler verken ekstrem varme eller, for dem, ekstrem kulde.

I dette landskapet blir det umulig å dyrke noe. Uten tilgang til vann, vil alt bare tørke og folk blir fattige. Mange gir opp og resignerer. Det er mye alkoholisme og narkotika i disse gamle landsbyene. Folk sulter, barn lider, og sykdom og død er nesten dagligdags. Men, det er ikke katastrofeområde.

Vi støtter et prosjekt drevet av Home of Hope Zambia i samarbeid med SCOPE ZAMBIA. Grunnleggeren av SCOPE ZAMBIA, Mugove Walter Nyika, er tilknyttet både Permaculture Worldwide Network og Global Ecovillage Network og en kjent internasjonal kursholder. 

Seed of Hope International fra Sverige og Norge og Bread for the World fra Tyskland støtter arbeidet.

Prosjektet vi støtter lærer bønder, barn, foreldre og skoleledelse i landsbyene å dyrke på Permakultur vis. De trener dem opp slik at de slutter å hugge trær, slutter å brenne gress men planter i etasjer på en slik måte at hele marken er dekket og minst mulig fuktighet forsvinner fra jorda. På denne måten vil bekkene og elvene komme tilbake over tid.

Det sies at i Afrika kan man fø en familie på 15 m2 dyrket mark. Det betyr at familien får nødvendige vitaminer og mineraler gjennom økologisk dyrking. Med nok næring vil heller ikke sykdommer få innpass på samme måte, slik at helhetstilstanden både til jorden og menneskene som bor der, vil forbedres drastisk.

Shekina Bushitse (bildet øverst på siden) har ledet kursene på skolene. Her er bilder fra et av kursene i Permakultur på Kacheta Primary and Secondary School i Zambia:

Her er både barn, skoleledelse og foreldre på skolebenken om Permakultur i skolegården.

Kartleggings- og planleggingsstadiet: Aktivitet, ressursbehov, personbehov, start og slutt.

De planlegger hvordan skolegården skal se ut med trær, planter, grønnsaker og frukt. Deretter gjennomfører de planene. Elevene, lærerne, foreldrene og skoleledelsen er alle ivrige og når Shekina Bushitse (kursleder) kom tilbake andre gangen, hadde de gjort masse. Det er utrolig oppmuntrende! 

Noen av barna går lange veier for å komme til skolen. De spiser ikke før de går hjemmefra og etter å ha gått en mil, skal de sitte på skolebenken og være klar til å lære. Det er de selvsagt ikke med tom mage.

Med fersk frukt og grønt i skolegården, kan de spise når de vil og bare plukke skolematen. Da blir selvsagt elevene mer opplagt til å ta til seg lærdom.

Organisasjonsnummer Kompakthus AS: 923 319 204

Elevene har jobbet i grupper og gruppearbeidet blir her presentert.
Ulike frø med navn
Det begynner å vokse
Planting først i bøtte
Stolte med Diplom etter endt kurs!