Leve i harmoni med naturen

Vår tids naturarroganse hogger av den grenen vi selv sitter på.
Tanken bak permakultur går i en helt annen retning.

Permakultur
Helhetlig økologisk design system som imiterer naturen, for å skape regenerative livsmiljøer.
Hvert element er multifunksjonelt & hver funksjon er støttet av flere elementer.
Action-based verktøykasse, filosofi og bevegelse.
Urfolkets tradisjoner med fokus på løsninger ikke problemer.
Selvopprettholdende; mangfoldig; lavt vedlikehold; langsiktig, selv-organiserende

Etikk: Omsorg for jorda, Omsorg for mennesker, Rettferdig fordeling

Filmen «Det store vesle livet på garden» (NRK) fra Apricot Lane Farm i CA, USA, gir et godt bilde av tankegangen. Du finner den på www.tv.nrk.no (Originaltittel: The Biggest Little Farm fra Farmlore Films)

Målet for dem er blant annet å skape et godt balansert økosystem og rik jord som produserer næringsrik mat samtidig som miljøet og dyrene behandles med respekt. Og her er det plass til både husdyr og ville dyr, – i en akseptabel balanse.

Vi må tilbake til å leve i harmoni med naturen og ta vare på den.