Om oss

Dette startet for lenge siden som en ide da jeg var ca 8 år, men i 2016 fikk jeg et nytt møte med den og begynte å tro at den faktisk kan virkeliggjøres.

Kompakte hus er ingen ny ide i verdenssammenheng heller, men for meg er den altså 50 år.

Nå har ideen fått form og jeg kan presentere et unikt konsept som bygger på ulike verdier. Jeg vil presentere de her.

Formålet er:
Innovasjon og bygging av unike, solide, praktiske, smarte, estetiske, energi- og kostnadseffektive kompakte småhus-, rekkehus-, hytter- og leilighetsløsninger for privatmarkedet, bedrifter og kommuner fortrinnsvis i eller nær storbyer eller pendlerpunkter til storbyer i Skandinavia. Målgruppen er nyetablerere, pendlere, nye landsmenn, studenter, pensjonister og andre som vil innta selveiermarkedet og leve et enklere og mer tids- og kostnadseffektivt liv. Visjonen er også at flere grupper i samfunnet skal få mulighet til å skaffe seg selveid bolig men samtidig ha minst mulig utstyr. Eksempler på felleseie kan være bil, støvsuger, gjestesoverom, gjesteleilighet, snørydder, hageredskaper og klesvaskerom.. Kompakthus AS har en sterk miljøprofil med et ønske om å ivareta og forebygge ren jord, luft og vann. Som fundament i firmaets beslutningsprosesser ligger verdier som ivaretar globale, etiske og helhetlige interesser. I dette ligger f.eks. bevaring av dyrkbar jord. I vårt unike konsept legger vi vekt på tradisjon og gjenbruk blandet med moderne løsninger, vakre omgivelser og bruk av naturmaterialer. Vi er medlem av Global Ecovillage Network.

Bakgrunn: Vi har opplevd en sterk urban vekst i storbyer rundt om i verden de siste årene. Og som følge av at alle vil inn til byene for å bygge og bo, stiger selvsagt hus-prisene deretter. Derfor vil vi tenke kreativt/ innovativt om måten å bo på for å gi mulighet til flere grupper å skaffe seg sin egen bolig.

Miljø og tradisjoner er viktige hensyn. Vi vil se arealeffektive boliger hvor miljøhensyn tas i alle valg. Ved gjenbruk av gamle materialer gjør rommene unike og hjemmekoselige med egenart og sjel.

Organisasjonsnummer Kompakthus AS: 923 319 204